Beachregels

Veld en net

Veldgrootte alle categorieën: 8×16 m.
nethoogte dames: ca. 2.24 m.
nethoogte heren en mix: ca. 2.43 m.

Puntentelling

Er wordt gespeeld volgens het rally-point-system. Dat betekent dat na iedere rally een punt aan de winnaar van die rally wordt toegekend. Alle wedstrijden bestaan uit één set tot 21 punten, met twee punten verschil.

Veldwissel

Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Time-outs

Time-outs zijn niet toegestaan.

Spelerswissels

In de categorieën 2×2 zijn tijdens de wedstrijd geen spelerswissels toegestaan. In de overige categorieën zijn spelerswissels toegestaan wanneer van speelhelft wordt gewisseld of door ‘in te draaien’ bij de serveerplaats.

Voetfouten

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd. Met je voet over de achterlijn stappen met de service geldt ook als voetfout.

Opslag

Er mag vanachter de gehele achterlijn worden geserveerd. Er is slechts één opslagpoging. De spelers houden zelf de opslagvolgorde in de gaten. De niet serverende speler(s) mogen het zicht op de opslaande speler niet ontnemen.

Netservice

Een netservice is niet fout. Na een netservice gaat het spel ‘normaal’ door.

Servicepass

De service mag bovenhands worden opgevangen, mits beoordeeld als bovenhandse set-up (dit is dus niveau-afhankelijk). Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd correct. In de meeste gevallen is alleen het bovenhands opvangen met een harde techniek correct; dit in tegenstelling tot het zaalvolleybal. (Overigens is het wenselijk dat deze regel – evenals de overige techniekregels – in het bijzonder in de categorieën 4×4 recreatief uiterst soepel wordt toegepast.)

Set-up

Een bal, welke de intentie heeft van een set-up (dit kan dus nooit de 3e bal zijn), mag over het net worden gespeeld. Indien dit niet te beoordelen is volgt een dubbelfout. Internationaal mag de bal tijdens de set-up niet meer dan één maal roteren maar wel dragend in een vloeiende beweging bovenhands worden gespeeld. Tijdens het Beach Volleyball Circuit volgen we alleen het tweede gedeelte van deze spelregel. (Bal mag dus wel roteren en mag ook dragend bovenhands worden gespeeld.)Aanval: de aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands, etc.). Het is dus niet toegestaan de aanval uit te voeren door middel van de ‘push- of duwtechniek’, waarbij met de vingers richting wordt gegeven aan de bal. Als uit-zondering geldt een bovenhandse aanval, waarbij
de balbaan loodrecht op de schouders staat van de uit-voerder. Indien, door te veel beweging van de uit-voerder, niet vast te stellen is of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld.

TIP: blijf dus stil staan na uitvoering van deze bal, zodat scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van de balbaan kunnen beoordelen.Verdediging: alleen een hard geslagen bal mag ‘vies’ (langer of meervoudig contact) worden verdedigd. Een boogbal en een bal via netrand of blok mag niet als hard geslagen worden beoordeeld.

Blok

Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal twee maal worden gespeeld, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.Sportiviteit: het is bij beachvolleyball een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in- en uit-ballen, touche’s, netfouten, e.d. als de scheids-rechter dit zelf niet kan waarnemen.Bij vragen of onoplosbare onenigheid kun je terecht bij de wedstrijdleider. De beslissing van
de wedstrijdleider is bindend! In ieder geval in de categorie 2×2 hoog en in iets mindere mate in de categorie 2×2 midden-hoog wil de organisatie graag dat de spelregels toegepast worden zoals hiervoor beschreven.

Bron: Beachvolley.nl

 • Gedeeltelijk bewolkt
  donderdag 03/03/2016 0%
  Gedeeltelijk bewolkt
  Overwegend helder. Minimaal -1C.
  Regen
  Morgen 04/03/2016 80%
  Regen
  Lichte regen. Maximaal 4C. Wind uit het OZO van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 80%.
 • Hevoc Beachvolleybal Friesland
Naar boven