Reglementen

De wedstrijdregels voor de Hevoc Beach Open zijn alsvolgt opgesteld:

 1. Er wordt gespeeld met door de organisatie geleverde beachvolleyballen.
 2. Beachvolleybal speelt men in de geest van FAIR PLAY!

a. Scheidsrechterlijke beslissingen dienen zonder morren te worden geaccepteerd en men gedraagt zich hoffelijk jegens iedereen.

b. Bij het beachvolleybal is het gebruikelijk dat men de scheidsrechter helpt door touchés en bal IN of UIT aan eigen kant, aan te geven…. zeker wanneer de scheidsrechter door omstandigheden geen waarneming heeft kunnen doen!

c. Ieder team wordt geacht een scheidsrechter te leveren (uitgezondering voor de mini’s). Scheidsrechters zijn in het wedstrijdschema al ingedeeld. Wedstrijdbriefjes hangen aan de netten en dienen direct na de wedstrijd ingeleverd te worden bij de wedstrijdtafel.

d. De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om teams die geen scheidsrechters leveren na een waarschuwing te diskwalificeren.

e. Is een team 5 minuten na de aangegeven tijd nog niet aanwezig, dan heeft het aanwezige team de wedstrijd gewonnen met 10-0.

 1. De puntentelling is volgens het rallypoint systeem.
 2. Time-outs zijn in dit toernooi niet toegestaan.
 3. Bij beachvolleybal geldt slechts één opslagpoging.

a. De spelers dienen zelf bij te houden wie aan de beurt is om op te slaan.

b. Wordt er door de scheidsrechter geconstateerd, dat de juiste volgorde niet is aangehouden, dan leidt dit alleen tot opslagwisseling.

c. De bal moet vanachter de achterlijn worden opgeslagen.
Na de opslag zijn er geen beperkingen: iedereen mag aanvallen.

d. Tijdens de opslag dient de aan opslag zijnde partij zo te gaan staan, dat de ontvangers zicht hebben op de opslaande speler.

e. De opslag mag via de netrand gespeeld worden.

f. Het team dat als eerste genoemd wordt op het wedstrijdschema begint met de opslag

 1. De bal mag met het hele lichaam gespeeld worden!
 2. Elke eerste bal en elke bal die over het net gespeeld wordt, dient met hard contact (b.v.: smash, vuist, op de vingertoppen, zijkant of rug van de hand,met de voet, bovenhands en/of onderhands) gespeeld te worden. Pushballen en/of dunk met de binnenkant van de vingers zijn niet toegestaan. Dit allemaal ter beoordeling van de scheidsrechters.
 3. Bij beachvolleybal telt een blok als eerste aanraking. Daarna mag de bal nog twee keer gespeeld worden. De blokkeerder mag de bal na het blok direct weer spelen. Dit geldt dan als tweede aanraking. Het gelijktijdig raken van de bal door twee spelers mag, dit geldt dan als twee balaanrakingen.

UITZONDERING : Indien twee tegenstanders de bal boven het net gelijktijdig aanraken en de bal blijft in het spel, dan mag de ploeg aan wiens kant de bal komt deze weer driemaal spelen. Gaat de bal rechtstreeks uit, dan geldt dit als een fout van de ploeg waar de bal buiten het veld komt. Ditzelfde geldt voor de ‘holdball’ waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars veld te drukken.

 1. Een speler mag in de speelruimte van de tegenpartij komen, mits het spel van de tegenpartij hierdoor niet wordt beïnvloed. Men mag dus onder het net door komen!
 2. Alle aanrakingen van het net zijn fout, tenzij de wind het net tegen een speler aanblaast.

Voor alle teams die 2 tegen 2 spelen geldt ook:

Bovenhands (zacht contact) mag de bal alleen met de armen loodrecht op de schouderlijn zowel voorwaarts als achterwaarts over het net gespeeld worden. Dit moet plaatsvinden vanuit een stilstaande positie. Ook in sprong mag de bal niet bovenhands over het net gespeeld worden.

Voor alle duidelijkheid, deze regel geldt dus niet voor dames laag/jeugd 3×3; zij moeten de bal die over het net gespeeld wordt altijd met hard contact raken.

In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.

Protesten worden niet in behandeling genomen. De organisatie van Hevoc Beach is niet aansprakelijk voor letsel of verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

 • Gedeeltelijk bewolkt
  donderdag 03/03/2016 0%
  Gedeeltelijk bewolkt
  Gedeeltelijk bewolkt. Minimaal -1C.
  Kans op regen
  Morgen 04/03/2016 80%
  Kans op regen
  Lichte regen. Maximaal 3C. Wind uit het OZO van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 80%.
 • Hevoc Beachvolleybal Friesland
Naar boven