Huisregels

Als je bij Hevoc Beach komt beachvolleyballen, zijn er een aantal eenvoudige gedragsnormen en -waarden waaraan iedereen zich dient te houden. Op deze manier houden we het spel voor iedereen zo leuk mogelijk!

Accommodatie

De beachvolleybal velden bij Sportstad Heerenveen zijn gevestigd aan de Abe Lenstra Boulevard te Heerenveen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen en horeca aanwezig op de accommodatie zelf. Wel kan er gebruik worden gemaakt van de naast gelegen faciliteiten van Sportstad.

Meetrainen

Het is altijd mogelijk een keer gratis mee te trainen. Degene die graag een keer willen meetrainen, kunnen contact opnemen met Hevoc Beach. Deze bepaalt in overleg met de trainer met wie het beste kan worden meegetraind. Hierbij zal in ieder geval worden gekeken naar de leeftijd, de volleybalvaardigheden, de ambities, de teamsamenstellingen, de grootte van de trainingsgroepen en eventuele specifieke wensen. Een speler wordt niet automatisch geplaatst bij het team van waarvoor hij/zij buiten de commissie om is gevraagd. Wanneer je niet aanwezig kan zijn bij een training, dit graag afmelden bij je trainer.

Lidmaatschap

Speel je nog niet bij ons en ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden om bij ons te komen volleyballen? Stuur dan een mailtje naar: info@hevocbeach.nl.

Mutaties, zoals adreswijzigingen, telefoonnummer, e-mail adres e.d. zo snel mogelijk doorgeven via info@hevocbeach.nl.

Afmelden

Je bent lid van Hevoc Beach tot het moment dat je je schriftelijk of via de mail hebt afgemeld. Afmelding dient te geschieden voor 1 maart. Je kunt je afmelden bij onze ledenadministratie, via info@hevocbeach.nl. Bij afmeldingen na 1 maart van het huidige jaar loopt het lidmaatschap nog door tot het einde van het nieuwe seizoen. Het verenigingsjaar van Hevoc Beachvolleybal Heerenveen loopt van 1 maart t/m 30 september. Verder gelden de reglementen van de vereniging.

Gebruik van faciliteiten

Elk lid kan gebruik maken van de velden tijdens de vrije uren. De velden zijn door ons gehuurd op dinsdag, woensdag en vrijdag avonden. Tijdens competitie, toernooien, trainingsavonden en kampioenschappen is er een beperkt gebruik van de velden mogelijk. Vaste trainingstijden onder begeleiding van train(st)er krijgen te allen tijde voorrang. Georganiseerde activiteiten in clubverband gaan voor vrij spelen. (competitie, open toernooi, etc.).

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het eventueel niet beschikbaar zijn van de velden als gevolg van onderhoud of weersomstandigheden. Gebruik van de  accommodatie is voor eigen risico. Het bestuur heeft het recht een veld voor enige uren te sluiten i.v.m. onderhoud van het veld. Ook kunnen zij een veld tijdelijk afkeuren i.v.m. weersomstandigheden. Tijdens onweer is het verboden om gebruik te maken van de velden.

Velden en berging

Op de velden mag geen gebruik worden gemaakt van rijwielen of andere vervoermiddelen. Er mogen geen honden toegelaten worden. Het is verboden glaswerk mee naar de velden te nemen.

Na afloop van een training of vrij spelen is iedereen verplicht gezamenlijk de netten en de ballen op de juiste manier op te ruimen in de daarvoor bestemde berging. De netten blijven aan de palen vastzitten. Maak onder geen beding de koorden los. De palen uit de houders tillen en de netten om de palen rollen. Let op, dit is redelijk zwaar. Doe dit met minimaal 2 personen.

Bij het verlaten van het veld, dient deze glad achter te worden gelaten. Er wordt verwacht dat gaten of hobbels, die ontstaan zijn door het gebruik door de gebruiker, zelf worden dichtgemaakt. Hiervoor is een hark beschikbaar.

 

 • Gedeeltelijk bewolkt
  donderdag 03/03/2016 0%
  Gedeeltelijk bewolkt
  Overwegend helder. Minimaal -1C.
  Regen
  Morgen 04/03/2016 80%
  Regen
  Lichte regen. Maximaal 4C. Wind uit het OZO van 25 tot 40 km/u. Kans op regen 80%.
 • Hevoc Beachvolleybal Friesland
Naar boven